Sample image

یک قرن سرگرم شدن با درآمد نفتی ایرانیان را از خلاقیت و کارآفرینی باز داشت. ولی کشورهای فاقد نفت  و گاز با هزینه شخصی میلیونها ایده کوچک و بزرگ را به مرحله اجرا در آورده و حاصل تلاش آنها امروز به طور رایگان در اختیار ماست. کشور ایران با توانمندی فوق العاده سرزمینی و منابع یکرو دست نخورده برای همه فرزندانشان کار و درآمد مناسب را در آستین دارد. تنها مشکل ایرانیان عدم آشنایی با این تجربیات و منابع است و چون دانشگاه ها جز مسائل تئوری چیزی نمی آموزند و سازمانی جهت ارائه این ایده ها وجود ندارد دچار معضلی می شویم که امروز گریبانگیر ما شده. بنيادما رسالت آگاهی دادن و شناساندن این اندیشه های نو و ارائه آن به فرزندان این مرز و بوم را دارد. و شاید این تنها راه مانده باشد تا بار دیگر شور و هیجان و ولوله و لبخند را بر روی لبان ایرانیان مشاهده کنیم.

ادامه مطلب...

Sample image

  • دوران احداث کارخانه ها در راه اندازی صنایع گوناگون سپری شده دیری نخواهد پایید که به تاریخ خواهد پیوست .رشدجمعیت، کمبود منابع انرژی وهدایت فرهنگی به سوی مصرف بیشتر موجب شد که شیوه های نوین که بتواند ارزانتر نیازها را مرتفع ساخته و اوقات فراغت انسانها نقش بیشتری در تولید ان ایفا کنند طراحی و به اجرا درآمده است .
  • امروزه تولید محصولات در خانه و یا مونتاژ قطعات در روستاها بجای احداث کارخانجات بزرگ بسیاری از صنایع بزرگ  و موفق جهان را که هنوز به روش گذشته فعالند به زانو درآورده. برخلاف قرن بیستم امروز صنعت بدنبال سرزمینی می رود که نیروی انسانی ارزان و انرژی فراوان دارد لذا صنایع از سرزمین مادری خود کوچ می کنند و در سرزمینهای دیگر اشتغال می آفرینند نظیر کمپانی بی ام و یا بنز که در آفریقا تولید و مونتاژ میشود ولی محصول اروپایی است.
ادامه مطلب...